Atsakymai / Prieš porą savaičių mane atleido. Nespėjau net kojų apšilt.

SJ Solutions™

LT EN RU

Prieš porą savaičių mane atleido. Nespėjau net kojų apšilt.

Gal ir gerai, kad nespėjai. Lengviau bus kitur? Kaip vadovai turi elgtis su pavaldiniais.

Prieš porą savaičių mane atleido. Nespėjau net kojų apšilti, pradirbau beveik tris mėnesius. Atėjo ir iš niekur nieko pasakė: „Nebepageidaujame Jūsų paslaugų“. Dar taip arogantiškai ir šaltai.
Bet net ne tai blogiausia, ne toks jau tas darbas geras buvo. Iš tiesų blogiausia tai, kad kai pradėjau dirbt, niekas manimi nesirūpino, niekas nepadėjo. Visi įsikniaubę į savo darbus buvo ir, kai prašiau pagalbos, siuntinėjo vienas pas kitą. Nieko panašaus į informacijos perdavimą, rūpestį, palaikymą ten nesulaukiau. Įmetė kaip šunytį į vandenį ir tarsi iš už kampo žiūrėjo – išplauksiu, ar neišplauksiu.

Tiesa sakant, net nelabai žinau, ko norėčiau paklaust. Žinau, kad aš darbdavių vietoje su nauju darbuotoju elgčiausi kitaip. Gal jie paskaitys Jūsų atsakymą ir supras, ką daro ne taip.

Skaitytojas X


Na, šiek tiek abejoju, kad taip besielgiantys vadovai tokius žurnalus, kaip šis, skaito.
Pamenu, kai buvau dar labai labai jaunas darbuotojas, įmonė, kurioje pradėjau dirbti taikydavo tokią savotišką, iniciacijos procedūrą: kiekvienas naujas darbuotojas, per kalėdinį balių turėjo visų kolegų akivaizdoje atsistoti ant kėdės ir atsakinėti į visus, be išimties, klausimus, kuriuos užduotų kiti darbuotojai. Nuoširdžiai ir atvirai. Tad klausimų būdavo ir visai nekorektiškų. Prisimenu, kad prieš mane lipusius ant kėdžių naujokus užmėtė ir intymiais, ir agresyviais klausimais. Kol laukiau savo eilės, jau tikrai žinojau, kad niekam neleisiu išsižiot. Taip ir padariau: pradėjau agresyviai klausinėt nepatogių klausimų visų susirinkusių pats. Nuo to vakaro ši tradicija įmonėje baigėsi. Dabar, kai tai prisimenu, man labiau liūdna už tai, kad tokia tradicija buvo ir, kad aš turėjau elgtis agresyviai, kad save apginčiau, nei didžiuojuos, kad nutraukiau šią tradiciją.

Kiekvienas naujokas pradėdamas dirbti jaučia didelę įtampą ir stresą. Jis siekia pateisinti darbdavių ir kolegų lūkesčius, net jei jie ir nėra tiesiogiai išreikšti. Jis stengiasi pasirodyti iš pačios geriausios pusės, kad jo gebėjimas sukurti teigiamą įspūdį pateisintų darbdavių pasirinkimą. Dažnai naujo darbo pradžia prilyginama esminių gyvenimo įvykių sukeliamam streso lygiui. Nuoširdžiai tikiu, kad jei būtumėt savo buvusių darbdavių vietoje, tikrai nesielgtumėt taip blogai kaip jie elgėsi Jūsų atžvilgiu. Neabejotinai naujam darbuotojui viską paaiškintumėt, parodytumėt, gal net priskirtumėt mentorių. Per pirmas keturias savaites mažiausiai kas penkias dienas susitiktumėt valandai su nauju darbuotoju ir aptartumėt jo pasiekimus, tobulėjimą, bei tobulintinas sritis. Be to, greičiausiai, suorganizuotumėt neformalų pabuvimą kartu, kad visas kolektyvas priimtų naują darbuotoją į komandą. 

Ir to neformalaus ritualo tikrai nepaverstumėt pasityčiojimu naujoku. 

Tačiau, Jūs, kol kas, kaip aš suprantu, nesate darbdavys ir nesamdote naujų žmonių į darbo vietą. Todėl svarstyti kaip būtumėte pasielgę, ar pasielgsite ateityje mes galime pakankamai smagiai, bet be jokio realaus pagrindo.

Per mokymus vadovams nuolat akcentuoju, kad kuo daugiau vadovas skirs naujam darbuotojui dėmesio nuo pat pradžių, tuo greičiau darbuotojas pradės duoti grąžą. Be to bus labiau motyvuotas ir lojalus darbdaviui. Tą darysiu ir toliau. Tokia vadovo pareiga – užtikrinti, kad naujas darbuotojas maksimaliai greitai imtų kurti vertę įmonei. O gerai besijaučiantys žmonės tą, paprastai, darbo vietoje ir daro. Bet ir tuo pačiu metu norisi priminti visiems naujokams, kad ne tik nuo darbdavio priklauso kaip gerai ir teisingai save realizuosite darbo vietoje. Bet ne mažesne dalimi ir nuo Jūsų pačių. Labai jau retai darbdaviai atsisako aktyvių, ryžtingų, atsakingų, atvirų pokyčiams, besirūpinančių įmonės gerove naujokų paslaugų.


Saulius Jovaišas

Konsultuoja Saulius Jovaišas (saulius.jovaisas@sjs.lt)
Publikuota www.asirpsichologija.lt

Į klausimus atsako verslo valdymo patarėjas, personalo parinkimo ekspertas, ugdančiojo vadovavimo ir karjeros mentorius Saulius Jovaišas