Atsakymai / Kaip padidinti darbuotojų motyvaciją?

SJ Solutions™

LT EN RU

Kaip padidinti darbuotojų motyvaciją?

Amžinas vadovų klausimas visiems, ką jie sutinka savo kelyje. O gal verta paklaust savęs - ką aš darau, kad darbuotojai iš motyvuotų, tampa demotyvuotais?

Mano pavaldiniai nemotyvuoti. Kaip padidinti jų motyvaciją?

S.


Mielas S., kai mano klientai kreipiasi į mane su tokiu teiginiu ir konkrečiu klausimu, man baisiai knieti paklausti (dažniausiai ir paklausiu): o iš kur Jūs žinote, kad jie nemotyvuoti? Dažnai šis klausimas sulaukia nuostabos reakcijos: „Kaip tai iš kur aš žinau?! Taigi matosi!“. Po kiek laiko išsiaiškinam, kad tai, kas matosi, yra tiesiog darbuotojų elgesys, neatitinkantis vadovo lūkesčių. Žinoma, apie darbuotojo motyvuotumą dažniausiai sprendžiam iš jo elgesioIš to kiek jis įsitraukęs į darbinę veiklą, iš asmeninio dalyvavimo, iniciatyvumo, atsakomybės prisiėmimo. Nors, ko gero, dar teisingiau būtų apie motyvuotumą spręsti ir iš jo veiklos rezultatų. Na, bet vadovas turi atsižvelgti į viską.

Jei vienas kitas darbuotojas nemotyvuotas, tai viskas paprasta. Tereikia imti ir pasišnekėt su kiekvienu atskirai, siekiant išsiaiškinti, suprasti, kas jiems svarbiausia, kokios jų vertybės, kokios reikalingos priemonės, padidinančios motyvaciją. Paprastai jos gan standartinės. Ir, beje, jau pats pokalbis veiks motyviuojančiai, jei tik jis bus nuoširdus ir iš tiesų vadovas parodys susidomėjimą darbuotoju. Tačiau jei ir po pokalbio neapleidžia jausmas, kad kažką reikia daryti kitaip, siūlau pabandyt tokį metodą:

surašykit penkis dalykus, kurie motyvuoja Jus. Būtent Jus. Kaip rodo gyvenimas, tyrimai ir kiti rodmenys, labai tikėtina, kad bent trys iš išvardintų Jūsų motyvuojančių veiksnių sutaps su darbuotojų poreikiais. Kitaip sakant, Jūsų darbuotojus motyvuoja tas pats, kas motyvuoja ir Jus. Gali būti, kad Jūsų saraše bus išvardinti motyvatoriai, kurie sutaps su šiuo dažniausiai pasitaikančių motyvatorių sarašu - bent su keletu jų.

Darbuotojus dažniausiai motyvuoja:

 • Vadovybės dėmesys (įvertinimas),
 • atsakomybė,
 • komandos jausmas,
 • gera atmosfera/kultūra,
 • aiškūs tikslai,
 • pinigai,
 • paskatinimas nepiniginėmis premijomis (klubas, baseinas, laisvadienis ir pan.),
 • savirealizacija,
 • darbų planavimas,
 • užduočių nuoseklumas.

Gali būti, kad Jūsų atveju išvardinti motyvatoriai yra pavyzdžiui šie:

 1. Vadovybės įvertinimas;
 2. Aiškūs tikslai;
 3. Pinigai;
 4. Savirealizacija;
 5. Komanda.

Pakankamai drąsiai galiu rekomenduoti – pasirinkite bet kuriuos tris ir padirbėkite su jais. Pavyzdžiui, jei pasirinkote vadovybės įvertinimą: dažniau ir daugiau įvertinkite darbuotojus už gerai atliktą darbą; jei aiškius tikslus – nubrėžkite aiškią, konkrečią apčiuopiamą viziją – kur norite, kad įmonė būtų per tam tikrą laikotarpį ir paprašykite darbuotojų numatyti savo padalinių ar asmeninius tikslus, kurie atvestų įmonę į Jūsų išsvajotą rytojų. Jei pasrinkote pinigus, kaip motyvuojantį veiksnį, peržiūrėkite finansinio motyvavimo priemones, įvertindami, ką turi padaryti darbuotojas, kad užsidirbtų daugiau? Kai tik darbuotojai pajus, jog organizacijoje vyksta teigiamas judesys jiems rūpimomis kryptimis, bendras motyvuotumo lygis ims kilti. Tiesa, motyvacija nekyla šuoliais. Motyvuotais darbuotojai tampama palaipsniui, o atliekant nuolatinius veiksmus siekiant, kad darbuotojai būtų motyvuoti.


Saulius Jovaišas

Konsultuoja Saulius Jovaišas (saulius.jovaisas@sjs.lt)
Publikuota www.asirpsichologija.lt

Į klausimus atsako verslo valdymo patarėjas, personalo parinkimo ekspertas, ugdančiojo vadovavimo ir karjeros mentorius Saulius Jovaišas